Här är ett litet axplock vad vi har gjort de senaste åren:

 • Draggning av spökgarn
 • Utläggning och upptagning av avvisningsbojar och snorkelleder
 • Provtrålning för Lunds Universitet
 • Kustkontrollprogram Helsingborg Stad
 • Informationsturer Skolor
 • Marinbiologutbildning och forskning Lunds Universitet
 • Ålmärkning (telemetri) Lillgrund
 • Ekolodsintegrering Skottarevet
 • Provtagning bottenfauna Laholmsbukten, Skälderviken och Öresund
 • Provfiske Fiskeriverket Kattegatt utsjöbankarna
 • Fotouppdrag
Share Button