R/V Sabella Byggdes 1968 vid Båtservice Verft A/S i Mandal, Norge som häcktrålare. Samma år köptes fartyget av Lunds Universitet och blev U/F Carolina med hemmahamn Bäckviken, Ven.

1982 köpte Sveriges geologiska undersökningar (SGU) Carolina, då fick hon hemmahamn Uppsala.1984 förlängde man däckshuset.

Helsingborgs stad köpte in fartyget 1989 och döpte om henne till Sabella.

Sedan 1993 har fartyget varit i privat ägo, fram till idag har Sabella bytt ägare några gånger. Hemmahamn har förblivit Helsingborg.

1996 lät dåvarande ägaren klassa om Sabella till passagerarfartyg med certifikat för 29 passagerare.

Verksamheten idag är inriktad mot Lunds universitets marinbiologiutbildning. Fartyget är till största delen sysselsatt med exkursioner för Helsingborgs bildningsnämnd. Skolklasser från 5:e klass och upp till gymnasiet får biologi- och miljöundervisning ombord ute på Öresund. Fartyget nyttjas också av Helsingborgs kustkontrollprogram.

R/V (research vessel), U/F (undersökningsfartyg)

sabella_600   

 

 

Share Button