Knuten till Lunds Universitet/Campus Helsingborg.

Det enda undersökningsfartyget för marin miljö i södra Sverige.

Vi erbjuder:

  • Miljöinformationsturer med marinbiolog ombord.
  • Vi tar ut hela skolklasser på miljöutbildning, från mellanstadiet till högskolestuderande.
  • Max tillåtet är 29 passagerare, men ett lämpligt antal är ca 25 personer.
  • En informationstur tar ca 2,5 tim.
  • Turen kostar 3950 kr + moms. I priset ingår marinbiolog.
  • Fartygsresurs: vid alla typer av marina arbeten, miljöundersökningar, dykuppdrag, fisketurer eller andra uppdrag där yrkesbåt krävs. Ni kan hyra Sabella för era miljöundersökning eller forskningsprojekt.

Ta kontakt med oss för en genomgång av ert projekt så får ni en offert.

Share Button